ایسکو فقط 514 دقیقه با سولاری داشته

ایسکو فقط 514 دقیقه با سولاری داشته.


با آنچلوتی در 89 درصد بازی‌ها حضور داشت(65% فیکس)

با بنیتز در 80 درصد(64% فیکس)

با زیدان در 76 درصد(51% فیکس)

با لوپتگی در 71 درصد(57% فیکس)

با سولاری در 60 درصد(12% فیکس)


ایسکو مجموعا از 332 بازی ممکن در رئال در 265 تا یعنی 75 درصد حضور داشته و فقط در 181 تا یعنی 49 درصد فیکس بوده است.

/ 0 نظر / 68 بازدید