بازیکنان با بیشترین بازی در دوران مربی گری والورده برای بارسلونا

☑️ بازیکنان با بیشترین بازی در دوران مربی گری والورده برای بارسلونا 


 راكيتيچ 89 بازی،


 بوسكتس و مسی 83بازی، 


 سوارز 82بازی، 


پیکه 81بازی. 

/ 0 نظر / 61 بازدید